Eemelin opintie – opetuspaketti

Ihanimmat päiväni ja yöni, iltani ja aamuni olen viettänyt isäni tekemässä pesässä Kierikkalan myllysillan päässä.

— F. E. Sillanpää

Kuva: Sakari Pälsi, Hämeenkyrön kotiseutumuseo. Kuvitus: Noora Peltokangas, Vapriikki.

Eemelin opintie -opetuspaketti on koottu pääosin alakouluikäisiä ajatellen, mutta opetuspaketti sisältää paljon materiaalia, jota voi soveltaa myös yläkoululaisille. Opetuspaketti toimii opettajan lähdemateriaalina, mutta oppilaat voivat tutustua aineistoihin myös itsenäisesti. Pakettia voidaan käyttää kouluissa monipuolisesti eri oppiaineiden materiaalina sekä osana Myllykolun ja Töllinmäen museovierailuja.

Opetuspaketti tutustuttaa hämeenkyröläisen Nobel-kirjailijan F. E. Sillanpään lapsuuteen ja nuoruuteen. Aihetta lähestytään Eemeli-pojan näkökulmasta, miten hän koki ympäröivän maiseman, joka oli hänelle rakas ja johon hän palasi aina uudelleen. Hämeenkyrön – ja erityisesti Myllykolun – maisema on kohonnut Sillanpään kirjallisen tuotannon kautta kansallismaisemaksi.

Opetuspaketti on päivitetty ja uudistettu versio vuonna 1988 laaditusta F. E. Sillanpään opetuspaketti ala-asteita varten -materiaalista, jonka ovat koonneet Marja Lepola, Sulo Nenonen ja Eila Perkiömäki.

Eemelin opintie -opetuspaketti on toteutettu yhteistyössä Hämeenkyrön kulttuuri- ja sivistyspalveluiden, F. E. Sillanpään seuran ja Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseohankkeen kanssa.